fbpx

Effectenbeurs

De effectenbeurs is een plek of organisatie waar effecten zoals aandelenoptiesfutures, agrarische termijncontracten of obligaties worden verhandeld. In Neder­land is Amsterdam Exchanges de organisator van de centrale handelsplaats waar vraag en aanbod voor dergelijke effecten of vermogenstitels samenkomen.

De effectenbeurs van Nederland is gevestigd in Amsterdam, aan het Damrak op Beursplein 5. De bekendste beurs ter wereld is gevestigd in New York en heet de New York Stock Exchange, onder andere bekend van de Dow Jones Index.

Emerging market

Een opkomende markt (emerging market) is een financiële markt van een ontwikkelingsland. Een belegging in een opkomende markt wordt vaak gezien als risicovol vanwege (potentiële) politieke problemen en economische instabiliteit.

Emissiehuis

Een financiële instelling die een uitgifte van aandelen of obligaties begeleid. Een emissiehuis benadert beleggers om hen toelichting te geven over de komende emissie. Meerdere financiële instellingen kunnen bij een emissie samenwerken en vormen dan een syndicaat.

Euribor

Euribor is de afkorting van Euro Interbank Offered Rate. Euribor is de rente waartegen een groot aantal Europese banken bereid is leningen in euro’s aan elkaar te verstrekken.

Europese stijl

Op de beurs wordt onderscheid gemaakt tussen Amerikaanse stijl– en Europese stijl-opties.

Het verschil tussen beide optiestijlen is het moment van uitoefenen. Het koop- of verkooprecht van een optie Amerikaanse stijl kan gedurende de gehele looptijd worden uitgeoefend door de houder van de optie, een Europese stijl-optie daarentegen kan uitsluitend aan het einde van de looptijd worden uitgeoefend.

 

Ex-dividend

Het aandeel geeft geen recht meer op het dividend over de voorafgaande periode. Voor het uitkeren van dividend wordt een datum geprikt. Na die datum kun je dit aandeel nog steeds kopen, maar zonder het dividend dat wordt uitgekeerd aan aandeelhouders.

Exercisen

Exercisen is een term die bekend is uit de optiehandel. Het staat voor het uitoefenen van een optierecht. Als je een calloptie uitoefent, dan betekent dit dat je de onderliggende aandelen koopt op de beurs tegen de uitoefenprijs. Bij een putoptie moet de optiebezitter de onderliggende waarde leveren aan de tegenpartij.

Bijvoorbeeld: stel, je hebt een calloptie met een uitoefenprijs van € 15. De optie verloopt op de derde vrijdag van deze maand. De koers van het aandeel bedraagt € 20. Op die bewuste vrijdagmiddag (de expiratiedatum) besluit je de optie te sluiten. De intrinsieke waarde van de optie bedraagt € 5. Als je de optie verkoopt dan ontvangt je 100 x € 5 = € 500.

Je kan ook besluiten om de optie uit te oefenen. In dat geval ontvang je 100 aandelen voor € 15 per stuk. Je betaalt hier 100 x € 15 = € 1500. Als je de aandelen op de beurs had gekocht, dan zou dit € 2000 gekost hebben. Een voordeel van € 500. Het uitoefenen van opties word dan ook vooral gedaan vlak voor de uitkering van dividend. De houder van aandelen ontvangt namelijk wel dividend, maar de houder van een optie niet.

Expiratie

Expiratie is het aflopen van een optiecontract. Een optie heeft altijd een beperkte looptijd. Na het bereiken van de einddatum (expiratiedatum) bestaat de optie niet meer.

Expiratiedatum

De datum waarop een optie ophoudt te bestaan. Meestal is dit de zaterdag na de derde vrijdag van de desbetreffende handelsmaand. Tot op dat moment kunnen de aan de optie verbonden rechten worden uitgeoefend.