fbpx

Laatkoers

De laatkoers is de prijs (ook wel laatprijs genoemd) waarvoor ‘de markt’ een effect wilt verkopen.

Lange rente

Rente die wordt berekend over leningen met een looptijd langer dan een jaar, dit zijn leningen die verstrekt worden op de kapitaalmarkt.

Light-opties

Light-opties zijn opties die betrekking hebben op een onderliggende waarde die 1/10 is van een index. Vanwege de lage investering die nodig is, zijn light-opties vooral interessant voor de belegger met bescheiden financiële middelen. Op de optiebeurs van Euronext Amsterdam wordt o. a. een light-optie verhandeld op de AEX-index.

Limiet

Het begrip limiet wordt in verschillende contexten gebruikt. Het wil de uiterste grens aangeven. Bijvoorbeeld een maximale koopprijs of minimale verkoopprijs.

Limietenboek

Administratief systeem waarin gelimiteerde orders (zie ook limietorder) worden beheerd die buiten de actuele marktprijzen vallen totdat uitvoering mogelijk is, doordat de marktprijzen veranderen. Zie ook orderboek.

Limietorder

Een limietorder is een order waarbij de maximum koopprijs of minimum verkoopprijs door de opdrachtgever vastgesteld werd.

Liquide markt

Een markt waarin veel vraag en aanbod samenkomen. In een liquide markt kunnen aan- en verkooporders makkelijk worden uitgevoerd. Tegenovergestelde van illiquide markt.

Liquideren

Een belegger die moet liquideren kan niet aan zijn betalingsverplichting voldoen. Liquideren is een beursterm voor het (gedwongen) afbouwen van een positie. Dit kan worden afgedwongen door een bank of commissionair als een belegger bijvoorbeeld niet aan zijn margin-verplichtingen kan voldoen.

Liquiditeit

De liquiditeit van een fonds wordt bepaald door de mate van vraag en aanbod. Hoe meer vraag en aanbod in een fonds samenkomt, hoe meer liquide dat fonds is. De liquiditeit geeft weer hoe makkelijk het is om een aandeel of ander effect te kopen of verkopen zonder een grote invloed te hebben op de koersvorming.

Lock-up regeling

Regeling die bepaalt dat bestaande aandeelhouders van nieuw beursgenoteerde ondernemingen hun aandelen gedurende een bepaalde periode niet mogen verkopen.

London Interbank Offered Rate (LIBOR)

LIBOR (London Interbank Offered Rate) is de rente die de grootste en meest kredietwaardige internationale banken elkaar in Londen in rekening brengen als ze aan elkaar lenen.

London Stock Exchange (LSE)

Gestart in 1973 door de combinatie van zes regionale beurzen van Groot-Brittannië en Ierland. De London Stock Exchange (LSE) is één van de grootste beurzen ter wereld. Bekendste index op de LSE is de FTSE 100.

Looptijd

Opties en futures hebben een beperkte levensduur, dit heet de looptijd. (Duration) De meeste optieklassen kennen een maximale looptijd van negen maanden, een aantal maximaal vijf jaar. Financiële futures hebben een maximale looptijd van twaalf maanden.