fbpx

T+3

Datum waarop de transactie plaats vindt plus drie dagen. Dit betekent dat drie dagen na de transactie de effecten worden geleverd en afgerekend.

Technische analyse

Methode waarbij met behulp van koersgrafieken en rekenmodellen wordt geprobeerd een trend op de beurs te voorspellen. Er wordt vooral gekeken naar de verhouding tussen kopers en verkopers. In feite probeert men met technische analyse het (massa)gedrag van de beleggers te begrijpen.

Termijncontract

Verhandelbare overeenkomst tussen twee partijen om een bepaalde onderliggende waarde te kopen of verkopen op een vooraf afgesproken tijdstip in de toekomst, tegen betaling van een eveneens overeengekomen prijs. Zowel de koper als de verkoper gaat een verplichting aan, in tegenstelling tot opties waar slechts de schrijver een verplichting aangaat. Een termijncontract wordt ook wel aangeduid met de Engelse term ‘future‘.

Bijvoorbeeld: ik koop het recht om volgend jaar voor € 140 per ton graan te kopen van een graanproducent, ongeacht wat de marktprijs op dat moment is.

Tijd- en verwachtingswaarde

De intrinsieke waarde is de waarde die de optie heeft indien de optie direct uitgeoefend zou worden. Vaak is de prijs van een optie echter hoger dan alleen deze intrinsieke waarde. De extra waarde wordt de tijd- en verwachtingswaarde van een optie genoemd.

Toelatingseisen

Eisen waaraan een vennootschap moet voldoen voordat een beursnotering kan worden verkregen. Deze eisen hebben onder andere betrekking op eigen vermogen, winstgevendheid, prestaties en de structuur van de onderneming.

Totaal rendement

Het totaal rendement is de procentuele totale opbrengst op een belegging over een bepaalde periode. Dit bestaat uit de som van koerswinst en uitgekeerde dividenden.

Bijvoorbeeld: stel dat je twee aandelen XYZ in bezit hebt, die je voor € 50 per stuk hebt gekocht. Je investering is dus in het begin € 100 waard. In een jaar betaalt de onderneming dividend uit van € 2 per aandeel, wat je € 4 oplevert. De prijs van het aandeel stijgt in dat jaar naar € 60. Dit betekent dat je totale investering € 124 waard is (de waarde van de aandelen plus dividend). Vervolgens trek je de oorspronkelijke waarde van de investering (€ 100) af van de nieuwe waarde (€ 124) en deelt dit door € 100. Om het rendement in procenten uitgedrukt te krijgen, vermenigvuldig je de uitkomst met 100. Zo komt je op een jaarlijks rendement van 24%.

Transactie

Een transactie is een ruil tussen twee of meer partijen. Doorgaans wordt deze term gebruikt als het gaat om een zakelijke overeenkomst waarbij goederen of diensten tegen geld tussen partijen worden uitgewisseld. Bij het verhandelen van effecten op de beurs wordt er ook wel gesproken over een deal.