fbpx

Obligatie

Een obligatie is een schuldbewijs van een uitgevende instantie aan de geldverstrekker. Je kunt het ook zien als een lening. Vaak wordt een obligatie uitgegeven door een overheid of onderneming. Het doel is om financiële middelen aan te trekken. Obligaties keren vaak jaarlijks een vast bedrag uit aan rente, ook wel coupon genoemd.

Obligatielening

Een obligatie is een schuldbewijs van een uitgevende instantie aan de geldverstrekker. Je kan het ook zien als een lening. Daarom wordt een obligatie ook wel een obligatielening genoemd.

Onderliggende waarde

De onderliggende waarde is het product waarop een optie of een future betrekking heeft, bijvoorbeeld aandelen, valuta, (edel)metaal of een andere grondstof zoals aardappelen of graan.

Bijvoorbeeld: een aardappelboer kan al besluiten zijn oogst te verkopen voor een bepaalde prijs, nog ver voor er daadwerkelijk geoogst wordt. Hij zal hier een lagere prijs voor krijgen dan wanneer hij een goede oogst heeft en deze voor de hoogste prijs kan verkopen. Maar als de oogst mislukt, krijgt hij in ieder geval meer dan de opbrengst zou zijn van de mislukte oogst. Men gebruikt opties of futures dus om risico’s te verkleinen of juist te speculeren.

 

Open outcry

Wijze van handelen waarbij orders en prijzen op de beursvloer luid en duidelijk en voor alle betrokken partijen hoorbaar worden aangekondigd. Alleen op de optiebeurs van Amsterdam Exchanges wordt via open outcry gehandeld. De handel op de effecten­beurs van Amsterdam Exchange gaat via beeld­schermen.

Openingskoop

Transactie waarbij een optie wordt gekocht. Een daaropvolgende verkoop van dezelfde optie wordt een sluitingsverkoop genoemd.

Optie

Als je gaat beleggen in opties, dan koop je het recht om in de toekomst een onderliggende waarde af te nemen of te leveren. Bij het beleggen gaat het om een onderliggende waarde zoals valuta, grondstoffen of aandelen.

Bijvoorbeeld: Dit is te vergelijken met het kopen van een huis. Je kunt dan ook een optie op het huis nemen. Je spreekt dan af om het huis op een bepaalde datum tegen een van tevoren bepaald bedrag te kopen.

Optieovereenkomst

Voordat een belegger in opties kan gaan handelen moet er een optieovereenkomst worden gesloten met een bank of commissionair. In deze overeenkomst worden de rechten en plichten van de belegger en de bank of commissionair vastgelegd.

Order

Opdracht van een cliënt aan zijn bank of commissionair om een bepaalde actie met betrekking tot zijn effectenbezit te ondernemen. Bijvoorbeeld een opdracht tot koop of verkoop, voor een inschrijving op een emissie, etc.

Orderboek

Algemene benaming voor een administratief systeem waarbij gelimiteerde orders die (nog) niet kunnen worden uitgevoerd centraal worden beheerd en indien mogelijk alsnog worden uitgevoerd.

Over the counter (OTC)

Engelse beursterm voor effectentransacties die tussen marktpartijen onderling worden gedaan en die niet op een centrale marktplaats – de beurs – worden aangeboden en verhandeld.

Overnamebod

Openbare bieding tot overneming van (een deel van) het aandelenkapitaal van een onderneming. Een overnamebod kan vriendelijk of vijandig zijn oftewel met of zonder instemming van de directie van de over te nemen onderneming.