fbpx

Fast market

Een markt waarin de bewegingen van de koersen zo groot zijn en veranderingen elkaar in een dusdanig hoog tempo opvolgen, dat een goede informatieverspreiding over koersen, uitgevoerde transacties, prijzen en dergelijke, niet of niet goed mogelijk is.

Fill-or-Kill (FOK)

Een order die direct na opgave in zijn geheel dient te worden uitgevoerd (‘fill’). Is dit niet mogelijk dan vervalt de order (‘kill’).

Bijvoorbeeld: Stel je wilt 200 aandelen van het bedrijf X kopen. De koers is op dat moment € 50 en je wilt precies deze prijs voor dit aandeel betalen. Je kunt dan een FOK order inleggen voor 200 aandelen tegen een prijs van € 50. Zijn er 200 aandelen beschikbaar tegen deze prijs, dan kan de order worden uitgevoerd (filled). Zijn er niet direct 200 aandelen beschikbaar tegen de prijs van € 50, dan wordt de order geannuleerd (killed).

First In First Out

Letterlijk eerst in, eerst uit. Ook wel afgekort als FIFO. Orders worden in volgorde van binnenkomst opgenomen in het orderboek van de beurs. Eventuele uitvoering gebeurt ook in deze volgorde.

Fixing

Het vaststellen van een officiële koers op een bepaald, vast moment van de dag.

Bijvoorbeeld: de goudprijs wordt tweemaal daags ‘gefixed’ op de goudmarkt in Londen, om 10.30 GMT en 15.00 GMT. Klantenorders worden gewoonlijk tegen deze ‘fixing price’ uitgevoerd.

Front running

Front running is het kopen of verkopen van effecten met voorkennis van een grote toekomstige transactie. Dit is verboden en strafbaar!

FTSE

De FTSE – spreek uit als “foetsie” – is genoemd naar de Financial Times (FT) en de London Stock Exchange (LSE), de gezamenlijke eigenaren van deze indices. De FTSE Index-familie herbergt vele indices waaronder de FTSE 100. Dit is de Financial Times Index waarin 100 in London genoteerde aandelen zijn opgenomen. Deze index wordt gezien als de beursbarometer voor de Engelse beurs.

FUD

Term die gebruikt wordt bij Cryptohandel. Afkorting die staat voor Fear, Uncertainty and Doubt. Als iemand FUD verspreidt kan dit invloed hebben op de koers van een munt. Bijvoorbeeld door opzettelijk valse informatie te verstrekken, maar ook het heel negatief praten over een bepaalde munt wordt als FUD gezien.

 

 

Fundamentele analyse

Een methode waarbij wordt geprobeerd door analyse van bedrijfsgegevens – zoals jaarcijfers – een voorspelling te doen over de koersontwikkeling in de toekomst.

Future

Engelse naam voor een termijncontract. Contract waarin de prijs wordt vastgelegd waartegen men op een vastgesteld toekomstig tijdstip een zekere hoeveelheid goederen, effecten of valuta kan kopen of verkopen.

Bijvoorbeeld: ik koop het recht om volgend jaar voor € 160 per ton, graan te kopen van een graanproducent.

Bekijk deze uitlegvideo van RTLZ