fbpx

Kapitaalmarkt

Markt waarop financiële instellingen geld uitzetten of lenen met een looptijd langer dan een jaar. Kortere looptijden worden tot de geldmarkt gerekend.

Klasse

Alle opties of futures op een bepaalde onderliggende waarde vormen tezamen een klasse.

Bijvoorbeeld: Alle opties op het aandeel KPN vormen tezamen een klasse, alle futures op de AEX-index vormen tezamen ook een klasse.

Koers

Een koers is een waarde van bijvoorbeeld een aandeel of obligatie die op een beurs of markt tot stand komt. Deze kan van dag tot dag of van moment tot moment variëren.

Koers-winstverhouding

De koers-winstverhouding wordt berekend door de prijs van het aandeel te delen door de winst per aandeel. Je krijgt hierdoor een idee van wat je betaalt voor elke euro winst die het bedrijf maakt dat het aandeel uitgeeft.

Bijvoorbeeld: Als de koers van een aandeel € 100 bedraagt en de winst per aandeel bedraagt € 5, dan is de koers-winstverhouding 20.

Koersbeweging

De verandering in opwaartse en neerwaartse richting van de waarde van een effect. Stijgt de koers, dan wordt een effect meer waard. Daalt de koers dan wordt een effect minder waard. Koersbewegingen worden onder andere veroorzaakt door (verwachte) veranderingen in vraag en aanbod op de financiële markten en door (inter)nationale economische ontwikkelingen.

Koersgevoelige informatie

Informatie over een onderneming, haar activiteiten en de daarmee behaalde resultaten die van invloed kunnen zijn op de koersbeweging van het aandeel.

Bijvoorbeeld als een bedrijf een uitvinding heeft gedaan en de verwachting is dat ze daar veel geld mee gaan verdienen. De aandelenkoersen zullen dan ook gaan stijgen. Als jij dit als eerste weet kun je nog voor een lage koers het aandeel kopen. Nadat het nieuws algemeen bekend is en de koersen zijn gestegen, kun jij jouw aandelen weer verkopen en veel winst maken.

De omgang met koersgevoelige informatie is aan wettelijke regels gebonden (Wet toezicht effecten­verkeer 1995). De toezichthouder is de Stichting Toezicht Effectenverkeer, zij controleren naleving van deze regels. Misbruik van koersgevoelige informatie is strafbaar.

Koersrisico

Het risico dat een belegger loopt als de koers van een effect zich negatief ontwikkelt. Met andere woorden het gevaar dat de belegger (een deel van) zijn ingelegde geld kwijt raakt.

Korte rente

Rente die wordt berekend over leningen met een looptijd korter dan een jaar, dit zijn leningen die worden verstrekt op de geldmarkt.