fbpx

Exercisen

Exercisen is een term die bekend is uit de optiehandel. Het staat voor het uitoefenen van een optierecht. Als je een calloptie uitoefent, dan betekent dit dat je de onderliggende aandelen koopt op de beurs tegen de uitoefenprijs. Bij een putoptie moet de optiebezitter de onderliggende waarde leveren aan de tegenpartij.

Bijvoorbeeld: stel, je hebt een calloptie met een uitoefenprijs van € 15. De optie verloopt op de derde vrijdag van deze maand. De koers van het aandeel bedraagt € 20. Op die bewuste vrijdagmiddag (de expiratiedatum) besluit je de optie te sluiten. De intrinsieke waarde van de optie bedraagt € 5. Als je de optie verkoopt dan ontvangt je 100 x € 5 = € 500.

Je kan ook besluiten om de optie uit te oefenen. In dat geval ontvang je 100 aandelen voor € 15 per stuk. Je betaalt hier 100 x € 15 = € 1500. Als je de aandelen op de beurs had gekocht, dan zou dit € 2000 gekost hebben. Een voordeel van € 500. Het uitoefenen van opties word dan ook vooral gedaan vlak voor de uitkering van dividend. De houder van aandelen ontvangt namelijk wel dividend, maar de houder van een optie niet.