fbpx

S.W.I.F.T.

In Brussel gevestigde overkoepelende organisatie die protocollen opstelt voor het internationale financiële (data)verkeer.

S&P 500 index

De S&P 500 is een index die bestaat uit 500 grote en meestal kredietwaardige ondernemingen uit de VS. Standard & Poor’s (S&P) ontwikkelde en berekende in 1926 deze index waarin de aandelen van 500 Amerikaanse ondernemingen zijn opgenomen. Tezamen met de Dow Jones Industrial Averageindex behoort de S&P 500 index tot de meest bekeken beursbarometers ter wereld. Zo behoren futures op de S&P 500 tot de meest verhandelde ter wereld.

Scheef zitten

Een belegger zit ‘scheef’ als zijn effectenpositie op (een nog ongerealiseerd) verlies staat.

Schrijven

Het schrijven van opties is een beursterm voor het verkopen van opties die je niet eerder gekocht hebt.

Sectormandjes

Pakketje aandelen van fondsen die actief zijn in een bepaalde sector, zoals financiële dienstverlening, transport of energie. Warrants hebben vaak betrekking op sectormandjes.

Settlement

Settlement is de daadwerkelijke afwikkeling van een transactie. De verkoper van de stukken ontvangt het geld en de koper ontvangt de stukken.

Sharpe ratio

Veel beleggingsfondsen laten zien hoe goed ze hebben belegd op basis van het behaalde rendement. Als ze het eerlijk doen, vergelijken ze dit met een index of concurrerende fondsen. Maar iedere vergelijking gaat mank als we het risico vergeten. Een fonds dat aanmerkelijk meer risico neemt in zijn beleggingen, zou op den duur beter moeten scoren dan een fonds dat minder risico neemt. Als dat niet zo is, is dat risico voor niets genomen. Risico wordt vaak berekend op basis van de beweeglijkheid van een fonds. Ene professor W.F. Sharpe heeft daarvoor een formule ontwikkeld, die het rendement corrigeert voor het gelopen risico, oftewel het rendement per eenheid risico. Deze ratio is de Sharpe ratio. Sharpe kreeg hier een Nobelprijs voor.

Bijvoorbeeld: een goed gespreide portefeuille levert in de regel een goede verhouding op tussen risico en rendement. Daarbij is meer niet automatisch beter, aangezien een mandje van tien olieaandelen veel beweeglijker is dan een selectie van vijf aandelen uit totaal verschillende sectoren. Het is dus zaak om zoveel mogelijk factoren in het oog te houden bij het samenstellen van een goed gespreide portefeuille.

Short gaan

Short gaan is een beursterm die betekent dat je als belegger anticipeert op een daling. Je verkoopt aandelen die niet in jouw bezit zijn om deze later terug te kopen tegen een lagere prijs. Wordt ook wel short positie genoemd.

Bijvoorbeeld: stel dat iemand tien telefoons wil kopen voor € 100 per stuk. Ik heb die tien telefoons niet, maar verkoop ze toch. Omdat ik denk dat ik ergens anders voor € 80 die telefoons kan krijgen. Persoon X betaalt aan mij vooraf € 1000 voor tien telefoons. Vervolgens moet ik ervoor zorgen dat ik ook daadwerkelijk die tien toestellen voor € 80 op de kop tik. Ik neem daarmee een risico. Maar als het lukt, verdien ik tien keer € 20. En zo werkt het ook met aandelen.

Sluitingskoop

Koop van een optie of een future om een openstaande short positie ongedaan te maken. De koper van de optie of de future wordt hierdoor ontslagen van zijn leverings- of afnameplicht.

Sluitingsverkoop

Verkoop van een openstaande optie- of futurepositie. Hierdoor doet de verkoper afstand van de rechten die voortvloeien uit een optiepositie of de plichten die voortvloeien uit een futurepositie.

Splitsing

Een splitsing vindt plaats wanneer een onderneming het aantal uitstaande aandelen verhoogt, zonder de eigendomsverhoudingen te wijzigen. De koers van een aandeel wordt lager, waardoor ook kleinere beleggers de eerder hoog-geprijsde aandelen kunnen kopen.

Bijvoorbeeld: een aandeel dat bijvoorbeeld € 250 kost, kan worden gesplitst in 10 aandelen die ieder € 25 noteren. Een splitsing kan zowel bij een gewoon aandeel als bij een beleggingsfonds plaatsvinden. In het laatste geval zal de belegger meer aandelen van een beleggingsfonds in bezit krijgen die dezelfde waarde vertegenwoordigen als voor de splitsing.

Spread

De spread van een fonds is het verschil tussen de biedprijs en de laatprijs.

Bijvoorbeeld: als de markt € 22,50 biedt en € 23 laat, dan is de spread dus € 0,50.

Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE)

De Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) is door de Minister van Financiën belast met met houden van toezicht op de financiële markten in Nederland. Elke toegelaten instelling dient in bet bezit te zijn van een door de STE afgegeven vergunning. Het zonder vergunning aanbieden van diensten in de effectensector is strafbaar.

Stop loss order

Een stop loss order wordt –  nadat het stopniveau is geraakt of overschreden – geactiveerd als een market order, en dus op de eerste en beste volgende koers of koersen uitgevoerd.

Bijvoorbeeld: stel je wilt een bepaald aandeel verkopen als dit een stopniveau bereikt van € 10,- dan kun je dit aangeven. Zodra de koers € 10,- wordt, worden de aandelen verkocht. Dit kan zijn tegen het bedrag van € 10,- maar dit kan ook zijn voor een bedrag van € 10,02. Dit is afhankelijk van snelheid waarmee de prijs fluctueert.