fbpx

Bags

Term die gebruikt wordt bij Cryptohandel. Bags zijn jouw investering in een bepaalde munt.

Voorbeeld: Ik heb veel vertrouwen in STEPN, daarom zal ik mijn ‘bags’ niet verkopen.

Baisse

Ouderwetse beursterm voor een (langere) periode van dalende beurskoersen.

Balans

Financieel overzicht van de bezittingen en schulden van een bedrijf op een bepaald moment.

Basket

De letterlijke vertaling is ‘korf’ of ‘mandje’.

Het is een portefeuille die is samengesteld op basis van vooraf vastgelegde criteria. Het kan bijvoorbeeld gaan om sectoren, geografische spreiding of aandelen met een bepaald risico.

Bear

Engelse term voor een negatief beurssentiment.

In de financiële wereld staat de beer symbool voor angst en pessimisme. Een bear is iemand die een koersdaling verwacht.

Bear Trap

Bear trap is een manipulatietechniek om de prijs van een cryptovaluta te beïnvloeden. Bij de ‘bear trap’ gaat een groep beleggers tegelijkertijd een grote hoeveelheid van dezelfde cryptocurrency verkopen, waardoor de markt het signaal krijgt dat er een prijsdaling aan zit te komen. Als reactie hierop verkopen andere handelaren hun valuta, waardoor de prijs verder daalt. Degenen die de bear trap hebben ingezet, stoppen met verkopen en kopen juist de cryptovaluta weer terug. De prijs herstelt zich vervolgens, waardoor ze winst maken.

Beleggen

Het investeren van geld voor een bepaalde periode om er een financieel voordeel uit te halen.

Dit kan op veel verschillende manieren, zoals het investeren in goederen, grond, waardepapieren of door het kopen van aandelen of obligaties, dit met de verwachting dat er bepaalde terugkerende inkomsten worden gegeneerd of dat de waarde in de toekomst zal toenemen.

Beleggingsfonds

Een beleggingsfonds is een beleggingsinstrument dat een mix van verschillende aandelen bevat met als doel om voor beleggers gelden te beleggen. Je kan het beleggingsfonds zien als een mandje met verschillende aandelen. Door de grote spreiding van aandelen in verschillende bedrijven of sectoren loop je vaak wat minder risico.

Voorbeelden van beursgenoteerde beleggingsfondsen zijn Robeco (aandelen) en Wereldhave (vastgoed).

Beschermingsconstructie

Een beschermings­constructie heeft als doel om beursgenoteerde ondernemingen te beschermen tegen ongewenste overnames door andere bedrijven. Dit kan onder andere door de uitgifte van preferente aandelen of prioriteitsaandelen, het beperken van het stemrecht en de certificering van aandelen. Beschermingsconstructies beperken de vrije verhandelbaarheid van een aandeel en zijn dus niet altijd in het belang van de belegger.

Bestens order

Een bestens order is een opdracht om zo spoedig mogelijk na ontvangst van de order te kopen of te verkopen tegen de op dat moment best mogelijke prijs. Het wordt ook wel een market order genoemd. Een bestens order kan in principe altijd worden uitgevoerd. Het tegenovergestelde van een bestens order is een limietorder.

 

Bèta

De bèta van een aandeel is de mate waarin de koers van dat aandeel beweegt ten opzichte van bijvoor­beeld de AEX-index. Een bèta van bijvoorbeeld 0,75 betekent dat een stijging van de AEX-index met 1% in een bepaalde periode, gepaard gaat met een stijging van 0,75% van de koers van dat aandeel.

Beurs

De beurs is een afkorting voor de effectenbeurs. De beurs is een plek of organisatie waar effecten zoals aandelenoptiesfutures, agrarische termijncontracten of obligaties worden verhandeld. In Neder­land is NYSE Euronext de organisator van de centrale handelsplaats waar vraag en aanbod voor dergelijke effecten of vermogenstitels samenkomen.

De effectenbeurs van Nederland is gevestigd in Amsterdam, aan het Damrak op Beursplein 5. De bekendste beurs ter wereld is gevestigd in New York en heet de New York Stock Exchange, onder andere bekend van de Dow Jones Index.

Beursplein 5

De effectenbeurs van NYSE Euronext is gevestigd in een monumentaal pand aan het Beursplein in Amsterdam. Dit pand werd betrokken in 1911 en is ontworpen door de architect Jos Cuypers.

Wil je meer lezen over de geschiedenis over Beursplein 5? Lees dan hier verder: www.beursgeschiedenis.nl

 

 

Bewaarloon

De vergoeding die een financiële instelling aan haar klanten berekent voor het in bewaring houden en voor het bijhouden van de administratie van de beheerde effecten.

Beweeglijkheid

De mate waarin de koers van een effect verandert, ‘beweegt’. Beweeglijkheid wordt ook wel aangeduid met de Engelse term volatility. De mate van beweeg­lijkheid kan iets zeggen over het risico van een belegging. Beweeglijkheid is ook een van de factoren die een rol spelen bij de bepaling van een optieprijs.

Bieden

Het uitbrengen van een bod of bieding waartegen men effecten wil kopen. Het tegenovergestelde van de beursterm laten.

Biedprijs

De prijs die door de ‘markt’ wordt geboden voor de aankoop een bepaald effect. Wordt ook wel biedkoers genoemd.

Bitcoin

Bitcoin is de bekendste en meest gebruikte digitale munt. Het was de eerste cryptovaluta die gebruik maakt van de blockchain technologie. Wat Bitcoin precies is legt deze video van Klokhuis in drie minuten uit.

Is bitcoin beleggen?

Bitcoin wordt door veel beleggers niet gezien als een beleggen maar als speculatie (gokken). Lees deze vertaalde column van Jemima Kelly van de Financial Times waarin zij uitlegt waarom dat zo is.

Bits

Bits is rekeneenheid die gebruikt wordt bij crypto. Er zitten 1.000.000 bits in één Bitcoin.

Block

Block is een cryptoterm. Een block is één onderdeeltje van een blockchain. Elk block bevat unieke gegevens. Alle blocks samen vormen de blockchain. Je kunt block en blockchain het beste vergelijken met een digitaal boek. De blockchain is het boek zelf, de blocks zijn de pagina’s van het boek. De bekendste munt die gebruik maakt van blockchain is de Bitcoin.

Blue chip

Engelse term voor een topaandeel of hoofdfonds. Het gebruik van de term “blue chip” als aanduiding voor zeer goed bekend staande en financieel betrouwbare ondernemingen dateert uit het begin van de 20ste eeuw. De term stamt uit het pokerspel, blauw was de kleur van de fiches (chips) met de meeste waarde. Blue chip aandelen zijn de aandelen van grote, bekende bedrijven. Deze bedrijven hebben vaak een stevige balans, een hoge marktkapitalisatie en een lange historie.

Bonusaandeel

Een bonusaandeel is een aandeel dat een onderneming gratis aan de aandeelhouders geeft. Als dit aandeel vanuit de agioreserve wordt uitgekeerd spreken we over een agiobonus.

Broker

Het is een persoon of organisatie die uitsluitend voor rekening en risico van derden (bijvoorbeeld particuliere beleggers) in effecten handelt. In het Nederlands ook wel commissionair genoemd. Om het wat tastbaarder te maken een vergelijking een voorbeeld met drie onderdelen. De eerste dat ben jij, de belegger. Het tweede onderdeel is de broker en als laatste is er de beurs. Als een belegger, jij dus, bijvoorbeeld aandelen wilt kopen op de beurs dan heb je daar een tussenpersoon voor nodig. Dat is de broker.

Bull

Engelse term voor een positief beurssentiment.

In de financiële wereld staat de stier symbool voor ongebreideld optimisme. Een bull is iemand die een koersstijging verwacht.