fbpx

Expiratiedatum

De datum waarop een optie ophoudt te bestaan. Meestal is dit de zaterdag na de derde vrijdag van de desbetreffende handelsmaand. Tot op dat moment kunnen de aan de optie verbonden rechten worden uitgeoefend.