fbpx

Call/Put ratio

De verhouding tussen het aantal verhandelde callopties en putopties. De call/put ratio kan een aanwijzing geven over de kortetermijnverwachting van optiebeleggers.

Calloptie

Een verhandelbaar recht om op een bepaald moment in de toekomst een afgesproken hoeveelheid onderliggende waarde te kopen tegen een vooraf afgesproken prijs. Dit is alleen interessant voor de belegger wanneer de koers van de onderliggende waarde hoger is dan de uitoefenprijs. Zijn aankoopprijs staat immers vast in de optieovereenkomst.

Cash settlement

De letterlijke betekenis is afhandeling in geld. In de beleggingswereld is een cash settlement een afwikkeling van een derivatenpositie tegen geld, in plaats van tegen levering van de onderliggende waarde. Cash settlement wordt ook wel contante verrekening genoemd en vindt plaats op de derde vrijdag van de maand.

Commissie

Commissie is de beloning of de vergoeding die betaald wordt aan de commissionair, ook wel broker genoemd, bij de aan- of verkoop van effecten. In Nederland treden banken vaak ook op als commissionair. De vergoeding kan variëren afhankelijk van de grootte van de order.

Commissionair

Dit is een persoon of organisatie die uitsluitend voor rekening en risico van derden (bijvoorbeeld particuliere beleggers) in effecten handelt. In het Engels ook wel broker genoemd.

Conjunctuur

De schommelingen van de economische groei op korte termijn noem je de conjunctuur. Periodes van sterkere groei (hoogconjunctuur) en periodes van tragere groei (laagconjunctuur) of zelfs negatieve groei (crisis) wisselen elkaar af.

Contante verrekening

De letterlijke betekenis is afhandeling in geld. In de beleggingswereld is een contante verrekening een afwikkeling van een derivatenpositie tegen geld in plaats van tegen levering van de onderliggende waarde. Contante verrekening wordt ook wel cash settlement genoemd en vindt plaats op de derde vrijdag van de maand.

Converteerbare obligatie

Een converteerbare obligatie is een obligatielening die onder bepaalde voorwaarden kan worden ingewisseld in een ander soort effect, meestal aandelen. Converteerbare obligaties worden ook wel convertible bonds genoemd.

Coupure

De coupure is de grootte (dat wil zeggen nominale waarde) waarin bankbiljetten, aandelen of obligaties worden uitgegeven. Effecten zoals aandelen en obligaties kunnen worden uitgegeven in verschillende coupures met elk een andere nominale waarde. Kleinere coupures kunnen beter verhandelbaar zijn.

Bijvoorbeeld: Een obligatie van 1000 euro en eentje van 10.000 euro.

Crowd

Personen die op een fysieke beursvloer actief zijn als handelaar en handelen in hetzelfde fonds.

Crypto

Cryptovaltua, Cryptomunten, Cryptocurrency of kortweg Crypto’s is de verzamelnaam voor alle digitale munten. Inmiddels bestaan er een paar honderd cryptomunten waarvan op dit moment de Bitcoin (BTC) de bekendste is.

Blockchain als basis voor crypto

Crypto’s staan op een groot netwerk van computers dat constant cryptografische rekensommen uitvoert, ook wel blockchain genoemd  Dit zorgt ervoor dat alle digitale valuta onveranderlijk en veilig zijn opgeborgen in het netwerk. Deze valuta is niet te vervalsen en gaat niet kapot. Kijk wel goed naar de munt voordat je ze aanschaft er zitten rotte appels tussen, ook wel shitcoins genoemd.

Is crypto beleggen of niet?

Cryptomunten wordt door veel beleggers niet gezien als een beleggen maar als speculatie (gokken). Lees deze vertaalde column van Jemima Kelly van de Financial Times waarin zij uitlegt waarom dat zo is.

Cum dividend

Inclusief dividend. Aandelen die cum dividend worden verhandeld, worden verhandeld inclusief het daarop geldend recht van dividend.

Cumulatief preferent aandeel

Een cumulatief preferent aandeel is een aandeel waarop met voorrang dividend wordt uitgekeerd. Wordt na een slecht jaar geen dividend uitgekeerd, dan krijgt men op deze aandelen bij winstherstel als eerste dividend over het jaar waarin dividend is gepasseerd. Het dividendtegoed wordt als het ware opgespaard.

Cyclus

De optie- en termijnhandel kent voor de afloop­maanden diverse cycli waarvan de zogenaamde jajo­ cyclus de bekendste is. De afkorting jajo staat voor de afloopmaanden januari, april, juli, oktober.