fbpx

Majoreren

Bij een openbare inschrijving op een uit te geven aandeel kan een belegger inschrijven voor meer aandelen dan eigenlijk gewenst, terwijl de belegger daar niet voldoende financiële middelen voor heeft. Bij een eventuele overtekening krijgt de belegger dan wellicht toch het gewenste aantal aandelen toegewezen. Mocht de belangstelling voor de emissie tegenvallen dan kan de inschrijvende belegger verplicht worden om het volledige aantal aandelen af te nemen waarvoor men heeft ingeschreven. Dit kan een aanzienlijk financieel risico opleveren! Majoreren wordt door Amsterdam Exchanges niet toegestaan.

Mandje

Pakket van verschillende aandelen die gezamenlijk worden verhandeld. Een mandje kan bijvoorbeeld het pakket aandelen zijn waaruit een index is samengesteld.

Mantel

De mantel is het werkelijke of fysieke schuldbewijs, hierop staat aangegeven hoeveel de klant aan het einde van de looptijd, of bij eerdere afbetaling, zal moeten betalen aan de bezitter van de obligatie. Op de mantel staat aangegeven hoeveel procent rente er bij het bedrag zal komen.

Margin

Beleggers die opties schrijven zijn bekend met de term ‘margin’. Voor een aantal beleggers is margin echter een wat vaag begrip. Margin is een vorm van onderpand dat nodig is als opties geschreven worden. Het geldt voor zowel call- als putopties. Ook bij het aangaan van een futuretransactie heb je te maken met margin.

Market maker

De term market maker is de term die staat voor een beursprofessional wiens taak het is om een “markt te maken”. Dit betekent dat er hij continu bied- en laatprijzen af moet geven.

Market order

Marktorder is een andere term voor bestens order. Een bestens order is een order die uitgevoerd zal gaan worden tegen de op dat moment beste prijs. In heftige marktomstandigheden kunnen de prijzen waarop de orders zijn uitgevoerd sterk afwijken van de laatste prijs.

Market timing

Market timing is een beleggingsstrategie waarbij beleggers switchen tussen verschillende effecten of in en uit de markt stappen in de hoop te profiteren van verschillende economische of technische veranderingen waarvan zij verwachten dat die invloed zullen hebben op de markt.

Marketcap

Term die wordt gebruikt bij Cryptohandel. Marketcap is de totale waarde van een munt. Je berekent de marketcap van een specifieke munt door de prijs van een munt te vermenigvuldigen met het aantal munten in omloop:  Marketcap = “prijs van een munt” x “het aantal munten in omloop”.  (Net zoals je bij bedrijven de omzet uitrekent. Omzet = p x q )

 

Markingprice

De prijs die aan het slot van de beursdag als basis dient voor de berekening van de marginverplichtingen.

Marktkapitalisatie

Het aantal in omloop zijnde aandelen van een beursgenoteerde onderneming vermenigvuldigd met de actuele koers. Marktkapitalisatie is hetzelfde als beurswaarde.

Maturity

Maturity (ook wel afloopdatum genoemd) is de datum waarop de hoofdsom van een belegging, zoals een obligatie, zal worden terugbetaald.

Bijvoorbeeld: de maturity van een vijfjaarsobligatie die is uitgegeven op 1 november 2015 is 1 november 2020.

Mercurius

De Romeinse god van de handel en de beteugeling van zwendel staat symbool voor de handel in het algemeen en de beurshandel in het bijzonder. Een afgietsel van het Mercuriusbeeld van de kunstenaar Giovanni de la Bologna overziet vanaf een sokkel op de publieksgalerij de handelaren op de beursvloer van Amsterdam Exchanges.

Midkap

Midkap is de term die wordt gebruikt om bedrijven met een gemiddelde marktkapitalisatie te classificeren. Deze bedrijven vormen het middensegment van de effectenbeurs van Amsterdam Exchanges. Over het algemeen wordt een bedrijf als midkap geclassificeerd wanneer het een marktkapitalisatie heeft van tussen € 2 miljard en € 10 miljard.

Moonen

Term die wordt gebruikt bij Cryptohandel. Moonen betekent dat een cryptomunt in korte tijd snel meer waard wordt. “Hij gaat naar de maan.”