fbpx

Zero bond

Zero bond is een obligatie die tijdens de looptijd geen rentebetalingen doet (coupons) maar afgelost wordt tegen een van tevoren bekend bedrag. Emissie van een zero bond vindt plaats tegen minder dan 100%.

Zero coupon-obligatie

Een zero coupon-obligatie is een obligatie die wordt uitgegeven tegen een koers die ver onder het uiteindelijke aflossingsbedrag ligt doordat de obligatie geen coupon(nen) uitbetaalt tijdens zijn looptijd.