fbpx

Aandeel

Voor de meeste mensen is beleggen hetzelfde als aandelen kopen. De vele beleggingen in de poster laten zien dat dit niet zo is. Als je een aandeel koopt, koop je eigenlijk een klein stukje van een bedrijf. Ook wel een bewijs van deelneming in het eigen vermogen van een bedrijf genoemd. Je koopt een aandeel en het bedrijf kan dat geld naar eigen inzicht gebruiken. Tegenwoordig zijn bijna alle aandelen naamloze (digitale) aandelen waar de naam van de eigenaar niet op staat. De persoon die het aandeel ‘toont’, is de eigenaar. In ruil krijgt de persoon die het aandeel gekocht heeft, de aandeelhouder, dividend uitgekeerd als het bedrijf winst maakt. Ook krijgt de aandeelhouder stemrecht op de aandeelhoudersvergadering. Als een bedrijf failliet gaat, ben je jouw geld kwijt. Als het bedrijf succesvol is, worden de aandelen van het bedrijf meer waard. Op het moment dat je deze verkoopt tegen een hogere waarde dan noemen we dit koerswinst.

In Nederland worden de aandelen van beursgenoteerde bedrijven verhandeld op de effectenbeurs van Amsterdam Exchanges (AEX). Dit Engelstalige filmpje legt kort en krachtig uit wat aandelen zijn en hoe de aandelenbeurs werkt.

Aandeelhoudersvergadering

De formele term voor aandeelhoudersvergadering is Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA).

Een aandeel is een bewijs van deelneming in het eigen vermogen van een bedrijf. Beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht om minimaal één keer per jaar een vergadering te houden met hun aandeelhouders, die door middel van hun stemrecht in beperkte mate invloed kunnen uitoefenen op het bedrijf.

Aandelenoptie

Een aandelenoptie wordt ook wel kortweg optie of derivaat genoemd.

Een optie is een verhandelbaar recht tot het kopen of verkopen van een pakket aandelen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Met een optie koopt men dus het recht om iets te kopen of verkopen, de werkelijke koop of verkoop heeft nog niet plaatsgevonden. De optie is geldig tot een vooraf bepaald moment.

Bijvoorbeeld: wie een koopoptie neemt op een huis heeft dat huis nog niet gekocht, maar verzekert zich voor een korte periode van de mogelijkheid om te kopen. De verkoper mag het huis gedurende die periode niet aan een ander verkopen.

Aandelensplitsing

Bij een aandelensplitsing wordt het aandeel gesplitst in meerdere gelijke delen. De nominale waarde wordt hierdoor lager en er ontstaan meer aandelen van een lagere waarde. Door deze splitsing worden de aandelen beter verhandelbaar.

Bijvoorbeeld: één aandeel van € 1000,- wordt gesplitst in vier delen, dan ontstaan er vier aandelen met elk een waarde van € 250,-.

Advieskoers

Een advieskoers is een verwachte koers van een aandeel bij de opening van een beursdag op basis van orders die vooraf zijn geplaatst.

AEX

AEX staat voor Amsterdam Exchanges Index. Het wordt ook wel de AEX-index genoemd. De AEX is een beursgraadmeter, te vergelijken met een thermometer die de temperatuur aangeeft.

Een stijging van de koers van de AEX betekent dat het goed gaat met de effectenbeurs, een daling betekent dat het niet zo goed gaat op de effectenbeurs. Op de AEX-index worden naast aandelen ook opties en futures verhandeld. De AEX is gevestigd in Amsterdam op Beursplein 5.

De AEX-index bestaat uit 25 fondsen die in rangorde naar omzet en verhandelbaarheid de eerste tot en met de vijfentwintigste plaats innemen op de ranglijst. Lager geplaatste fondsen zijn te vinden in de AMX-index en de AScX-index.

 

Afdekken

Er zijn twee betekenissen voor het woord afdekken.

De eerste betekenis van dit woord betekent het terugkopen van effecten of valuta’s die men in een eerder stadium verkocht heeft zonder ze daadwerkelijk te bezitten. In het Engels wordt deze beursterm short covering genoemd.

De tweede betekenis is het afdekken van toekomstig koersrisico door het vastleggen van een bepaalde prijs voor een moment in de toekomst. In het Engels wordt deze beursterm hedging genoemd.

Afloopdatum

De laatste dag waarop het optierecht mag worden uitgeoefend, ook wel expiratiedatum genoemd. Na deze datum wordt de optie waardeloos.

Agio

Het positieve verschil tussen de aankoopkoers van aandelen of obligaties en de nominale waarde daarvan.

Bijvoorbeeld: stel dat de nominale waarde € 50,- is en de actuele uitgiftekoers bedraagt € 55,- dan is het agio dus € 5,-.

Het tegenovergestelde is een disagio.

Agioreserve

Een financiële buffer die is ontstaan door uitgifte van aandelen boven de nominale waarde, zie het begrip agio.

Een agioreserve kan door een onderneming worden gebruikt voor uitkeringen aan aandeelhouders in de vorm van een agiobonus.

Altcoins

Altcoin is de afkorting voor alternatieve coin. Dit is de officiële benaming voor alle cryptomunten anders dan de Bitcoin. Maar meestal wordt het woord altcoins gebruikt wanneer men het heeft over coins die nog niet erg bekend zijn en een klein marktaandeel hebben.

Amerikaanse stijl

Op de beurs wordt onderscheid gemaakt tussen Amerikaanse en Europese stijl-opties.

Het verschil tussen beide optiestijlen is het moment van uitoefenen. Het koop- of verkooprecht van een optie Amerikaanse stijl kan gedurende de gehele looptijd worden uitgeoefend door de houder van de optie, een Europese stijl-optie daarentegen kan uitsluitend aan het einde van de looptijd worden uitgeoefend.

Amsterdam Exchanges

De Amsterdamse effectenbeurs is een van de oudste financiële handelsbeurzen ter wereld en de grootste aandelenbeurs van Europa. De belangrijkste graadmeters van de Amsterdamse beurs zijn de AEX en de Amsterdam Midkap Index (AMX). De beurs is eigendom van Euronext. Handel vindt plaats op werkdagen van 9.00 tot 17.30 uur.

AMX

AMX staat voor Amsterdam Midkap Index. Het wordt ook wel de AMX-index genoemd. De AMX-index is het zusje van de AEX-index.

De AMX-index bestaat uit 25 fondsen die behoren bij het middensegment van de Nederlandse aandelenmarkt, dat wil zeggen die qua omzet de zesentwintigste tot en met de vijftigste plaats innemen op de ranglijst van meest actieve fondsen naar omzet en verhandelbaarheid. De AMX-index volgt dus op de AEX-index.

Appreciatie

Een appreciatie is de waardestijging van de ene munt ten opzichte van de andere.

Bijvoorbeeld: de waardestijging van de euro ten opzichte van de dollar zorgt ervoor dat je meer goederen en diensten kan kopen voor dezelfde euro, de euro is in dit geval geapprecieerd.

AScX

AScX staat voor Amsterdam Small Cap Index. Het wordt ook wel de AScX-index genoemd. De AScX-index is het zusje van de AEX-index en de AMX-index.

De AScX-index bestaat uit 25 fondsen die in rangorde naar omzet en verhandelbaarheid de eenenvijftigste tot en met de vijfenzeventigste plaats innemen op de ranglijst. De AScX-index volgt dus op de AMX-index.

Ask

Ook wel de vraagprijs of laatprijs genoemd. De prijs waartegen de verkopende partij bereid is te verkopen.

ATH

Afkorting van All Time High. Wordt vooral gebruikt bij cryptomunten om het hoogste punt van de desbetreffende koers aan te duiden.

Atomic Swap

Wat is atomic swap?

Een manier waarop een cryptovaluta direct geruild kan worden voor een andere cryptovaluta zonder gebruik te maken van een tussenpersoon.