fbpx

Illiquide markt

Markt waarin niet gemakkelijk gehandeld kan worden. In een illiquide markt is veelal geen balans tussen vraag en aanbod, of er is helemaal geen sprake van vraag en/of aanbod.

Implied volatility

Implied volatility is de verwachte beweeglijkheid van een onderliggende waarde. Dit is een maatstaf die de sterkte aangeeft van de schommelingen die in de markt worden verwacht. Implied volatility is een van de belangrijkste factoren bij de totstandkoming van optieprijzen. Hoe hoger de implied volatility, hoe hoger de optieprijzen.

Bijvoorbeeld: aandeel X en aandeel Z zijn allebei € 25 waard. Aandeel X is de ‘wildste’ van de twee. Die beweegt soms met euro’s per dag en kan aan het begin van de week op € 25 staan, aan het einde op € 30, om de week erna net zo rap terug te zakken naar € 23. Aandeel Z is de ‘rustigste’ van de twee. Die beweegt hooguit een paar tientallen eurocenten op een dag. Eigenlijk is het een saai aandeel.

Van beide aandelen is er een call met uitoefenprijs van € 30 beschikbaar met een looptijd van een jaar. Voor beide calls geldt dat ze geen intrinsieke waarde hebben. Voor welke call zou je meer willen betalen? Die van het ‘wildste’ aandeel of die van het saaie aandeel? Natuurlijk voor die ‘wildste’, want het aandeel X staat volgende maand misschien wel op € 45. Hoe hoger de volatility, hoe duurder de optie. Daarom is de call met uitoefenprijs van € 30 van het ‘wildste’ aandeel dus veel duurder dan de call van het saaie aandeel.

Indexfonds

Een indexfonds is een fonds dat zo nauwkeurig mogelijk een bepaalde index volgt met als doel om hetzelfde rendement als deze index te behalen. De beheerder van het fonds bestudeert de samenstelling van de index en veranderingen daarin nauwkeurig om de portefeuille van zijn fonds een zo goed mogelijke afspiegeling te laten zijn van de index.

Indexoptie

Een indexoptie is een optiecontract met als onderliggende waarde een index. Een indexoptie geeft het recht, maar niet de verplichting, om de waarde van een onderliggende index te kopen of te verkopen. Indexopties worden contant verrekend.

Initial margin

Engelse beursterm voor een waarborgsom. Bij het openen van de future-positie moet door zowel de koper als de verkoper een waarborgsom worden gestort. Daarnaast bestaat er een variation margin die dagelijks wordt verrekend.

Institutionele beleggers

Verzamelnaam voor grote, niet-particuliere beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.

Interim-dividend

Tussentijdse dividenduitkering aan aandeelhouders. Als het boekjaar beëindigd is en het totale dividend bepaald is, wordt het verschil tussen het interim-dividend en het totale dividend uitgekeerd als slotdividend.

Intrinsieke waarde

Op de beurs zijn er twee soorten intrinsieke waardes: bij aandelen en bij opties.

Intrinsieke waarde bij aandelen:
De theoretische waarde van het aandeel, gebaseerd op de waarde van de bezittingen van een onderneming minus de eventuele schulden.

Bijvoorbeeld: Stel een bedrijf heeft € 900 miljoen aan totale activa en € 700 miljoen in schulden. Dan is hun intrinsieke waarde op dit moment € 900 miljoen – € 700 miljoen = € 200 miljoen. Je kunt deze waarde delen door het totaal aantal uitstaande aandelen. Stel dat het bedrijf 60 miljoen aandelen heeft uitstaan en dus een intrinsieke waarde heeft van € 200 miljoen, dan is dit 200/60 = 3,33 per aandeel. Dit houdt dan in dat het bedrijf een intrinsieke waarde per aandeel heeft van € 3,33.

Intrinsieke waarde bij opties:

  • Bij callopties: de koers van de onderliggende waarde minus de uitoefenprijs. Als aandeel A € 55 noteert, dan heeft een calloptie met uitoefenprijs van € 50 een intrinsieke waarde van € 5.
  • Bij putopties: de uitoefenprijs minus de koers van de onderliggende waarde. Als aandeel X € 60 noteert, dan heeft een putoptie met een uitoefenprijs van € 65 een intrinsieke waarde van € 5.

ISIN-code

ISIN staat voor International Security IdentificatioN code. Deze internationaal erkende code wordt aan elk effect toegekend.