fbpx

Daghandelaar

Een belegger die er naar streeft aan het einde van de handelsdag geen openstaande transacties meer te hebben. Het fenomeen daghandelaar is in opkomst door het toegenomen gemak en de snelheid van effectenhandel via het internet. In het Engels wordt deze persoon ook een daytrader genoemd.

Dagorder

Een dagorder is een aan- of verkooporder van effecten die alleen geldt voor de dag waarop zij is opgegeven. Niet uitgevoerde orders vervallen automatisch bij het sluiten van de handelsdag.

DAX

Dit is de afkorting van Deutscher AktienindeX, de Duitse beursgraadmeter van de 30 belangrijkste aandelen op de beurs van Frankfurt. Vergelijkbaar met de Nederlandse AEX.

DCA-strategie

DCA is een beleggingsstrategie. De afkorting staat voor Dollar-Cost Averaging. DCA kent geen Nederlandse vertaling.

Als je DCA toepast beleg je op regelmatige basis een vast bedrag ongeacht of de markt stijgt of daalt. Bijvoorbeeld je koopt elke maand voor 50 euro aandelen. Door deze strategie te volgen, koop je meer aandelen wanneer de prijzen laag zijn en minder aandelen wanneer de prijzen hoog zijn.

Dekkingseisen

Dekkingsverplichting of margin, dit is het bedrag dat men bij de bank of commissionair in contanten of in waardepapieren aan moet houden als zekerheid voor de verplichting die men aangaat bij het ongedekt schrijven van een optie.

Bijvoorbeeld: vergelijk het met het aanbetalen van een deel van de reissom bij het boeken van een vakantie.

Delta

Delta geeft aan hoeveel aandelen er nodig zijn om het prijsrisico van een optie te dekken. Als een calloptie een delta heeft van 5, dan zal de stijging van waarde van de optie gelijk zijn aan de stijging van 5 aandelen van de onderliggende waarde.

Bijvoorbeeld: Een delta van 1 duidt erop dat de optie de koerswijzigingen van de onderliggende waarde kopieert. Dat wil zeggen dat een stijging of daling van € 1 van de onderliggende waarde betekent dat de prijs van de optie ook € 1 stijgt of daalt.

Als de delta van een calloptie 0,75 is, heeft een koersstijging van € 1 van de onderliggende waarde dus een stijging van € 0,75 van de optieprijs tot gevolg. Als daarentegen de delta van een putoptie -0,25 is, dan daalt de optieprijs € 0,25 voor iedere euro die de koers van de onderliggende waarde stijgt.

Deposito

Geld dat door een belegger tegen een vooraf afgesproken periode en tegen een vaste rentevergoeding is ondergebracht bij een bank.

Depreciatie

Een depreciatie is de waardedaling van de ene munt ten opzichte van een andere.

Bijvoorbeeld: de waardedaling van de euro ten opzichte van de dollar zorgt ervoor dat je minder goederen en diensten kunt kopen voor dezelfde euro, de euro is in dit geval gedeprecieerd.

Derivaat

Derivaat betekent afgeleide. Een derivaat geeft de koper het recht om iets voor een bepaalde koers te kopen of te verkopen. Datgene wat gekocht of verkocht mag worden is de onderliggende waarde.

Derivaten hebben vaak een slecht imago omdat hiermee in het (recente) verleden een aantal schandalen zijn geweest.

Devaluatie

Devaluatie is het proces waarbij een monetaire autoriteit beslist om de munt van een land officieel te verlagen ten opzichte van andere munteenheden. Voor het eurogebied is dit de Europese Centrale Bank (ECB). Meer info over de ECB is te vinden op hun website.

Disagio

Een verschil in negatieve zin ten opzichte van de nominale waarde van een aandeel of een obligatie.

Bijvoorbeeld: Als een aandeel of obligatie is uitgeven tegen een koers van € 50 en de actuele koers bedraagt € 45 dan is de disagio dus € 5.

Het tegenovergestelde is een agio.

Dividend

Deel van de winst dat aan aandeelhouders wordt uitgekeerd, deze uitkering kan zowel contant als in de vorm van aandelen plaats hebben. Dividend is een beloning voor de aandeelhouder omdat hij geïnvesteerd heeft in een bedrijf.

Dividendrendement

Een bedrijf kan besluiten om dividend uit te keren aan de aandeelhouders. Het dividendrendement wordt berekend door het dividend te delen door de huidige aandelenkoers en de uitkomst met 100 te vermenigvuldigen. Als een fonds bijvoorbeeld een dividend van 0,25 euro uitkeert en de koers is 4 euro, dan is het dividendrendement 6,25%.

Berekening: € 0,25 / € 4,00 x 100 = 6,25%

Doorlopende notering

Het gedurende de hele handelsdag op ieder gewenst moment verhandelbaar zijn van beursgenoteerde effecten.

Doorlopende order

Een doorlopende order wordt ook wel een ‘order geldig tot annulatie’ genoemd. De order blijft geldig totdat deze wordt uitgevoerd, totdat de klant de order annuleert of totdat de serie waarop de order betrekking heeft niet meer kan worden verhandeld.

Doorrollen

Doorrollen heeft betrekking op opties. Een order waarbij een bestaande positie wordt gesloten maar direct met een nieuwe order wordt geopend naar een tijdstip in de toekomst, wordt zogenoemd ‘doorgerold’.

Dow Jones Index

De Dow Jones Index is de oudste aandelenindex ter wereld en is gevestigd in de Verenigde Staten (New York). De officiële naam van deze index is de Dow Jones Industrial Average Index, maar wordt vaak afgekort tot Dow Jones of de DJAI.

Deze index werd opgericht in 1896 door de heren Charles Dow en Edward Jones. In die tijd bestond de index uit 12 industriële bedrijven. Inmiddels omvat deze index 30 bedrijven uit alle sectoren van McDonalds tot Pfizer en van Boeing tot Coca-Cola.

Due diligence

Voordat een onderneming een notering op de beurs kan krijgen, onderzoekt het begeleidende emissiehuis in hoeverre de inhoud van het prospectus een getrouw beeld geeft van de onderneming. Kan het bedrijf waarmaken wat ze beloven? Dit onderzoek wordt due diligence genoemd.

Dunne markt

Beursterm voor een markt waarin weinig gehandeld wordt. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met komende feestdagen (bijvoorbeeld de periode tussen Kerst en de jaarwisseling) of als de markt in afwachting is van belangrijk economisch nieuws of cijfers.

Duration

Duration is de (gewogen) gemiddelde looptijd van een obligatie. Duration is ook de maatstaf voor rentegevoeligheid van obligaties. Globaal kan gesteld worden dat als de rente met 1% stijgt, de waarde van de obligatie met 1% maal de looptijd zal dalen. Bij een rentedaling geldt het omgekeerde.

Dutch Securities Institute (DSI)

DSI staat voor Dutch Securities Institute. Deze stichting heeft tot doel het vertrouwen van beleggers in de Nederlandse beleggingsbranche te vergroten. Meer info over DSI is te vinden op hun website.