fbpx

Rapportagelimiet

De rapportagelimiet is lager dan dan de positielimiet en is bedoeld als waarschuwing dat de positielimiet snel bereikt kan worden. De rapportagelimiet kan worden beschouwd als een oranje stoplicht.

Recepissen

Voorlopige effecten die kunnen worden uitgegeven als bij een emissie de (fysieke) stukken nog niet gereed of beschikbaar zijn. Tegen inwisseling van de recepissen ontvangt men dan te zijner tijd de eigenlijke stukken. Uitgifte van recepissen komt tegenwoordig bijna niet meer voor.

Registeraandelen

Aandelen die in een centraal register zijn ingeschreven. Registeraandelen zijn altijd aandelen op naam.

Rendement

Rendement is de gemaakte winst (of verlies) op beleggingen over een bepaalde periode. Dit kan zowel in absolute bedragen als procentueel worden weergegeven.

Bijvoorbeeld: wanneer een belegger € 100 rente ontvangt over een tegoed van € 1000, dan bedraagt het rendement op zijn belegging 10%.

Rente

Rente of spaarrente is een vergoeding die wordt uitgekeerd over geld dat je uitleent, aan bijvoorbeeld een bank. Ook kan het zijn dat je zelf rente moet betalen over geld dat je leent. In deze situatie is het dus omgedraaid en betaal jij een vergoeding.

Retail

Orders beneden een bepaalde volumegrens (hoeveelheid). Orders boven die volumegrens worden aangeduid met de term wholesale. De volumegrens kan per fonds verschillen.

Reversal

Een omgekeerde conversie. Optiestrategie waarbij een relatief geringe winst is gekoppeld aan het afwezig zijn van enig risico.

Risicopremie

Het geëiste rendement op een belegging of investering. De risicopremie geeft dus weer welke vergoeding wordt gevraagd voor het lopen van risico op een belegging. Wordt veel gebruikt bij de analyse van obligaties.