fbpx

Spread

De spread van een fonds is het verschil tussen de biedprijs en de laatprijs.

Bijvoorbeeld: als de markt € 22,50 biedt en € 23 laat, dan is de spread dus € 0,50.