fbpx

Beschermingsconstructie

Een beschermings­constructie heeft als doel om beursgenoteerde ondernemingen te beschermen tegen ongewenste overnames door andere bedrijven. Dit kan onder andere door de uitgifte van preferente aandelen of prioriteitsaandelen, het beperken van het stemrecht en de certificering van aandelen. Beschermingsconstructies beperken de vrije verhandelbaarheid van een aandeel en zijn dus niet altijd in het belang van de belegger.