fbpx

Preferente aandelen

Aandelen waarop een vast percentage dividend wordt uitgekeerd voordat houders van gewone aandelen dividend ontvangen. Er bestaan ook cumulatief preferente aandelen. Preferente aandelen zijn vormen van eigen vermogen die een vooraf vastgesteld dividend uitkeren, terwijl het dividend op gewone aandelen varieert en soms zelfs nihil is. Preferente aandelen kennen vaak geen stemrecht.