fbpx

FUD

Term die gebruikt wordt bij Cryptohandel. Afkorting die staat voor Fear, Uncertainty and Doubt. Als iemand FUD verspreidt kan dit invloed hebben op de koers van een munt. Bijvoorbeeld door opzettelijk valse informatie te verstrekken, maar ook het heel negatief praten over een bepaalde munt wordt als FUD gezien.