fbpx

Liquideren

Een belegger die moet liquideren kan niet aan zijn betalingsverplichting voldoen. Liquideren is een beursterm voor het (gedwongen) afbouwen van een positie. Dit kan worden afgedwongen door een bank of commissionair als een belegger bijvoorbeeld niet aan zijn margin-verplichtingen kan voldoen.