fbpx

Marketcap

Term die wordt gebruikt bij Cryptohandel. Marketcap is de totale waarde van een munt. Je berekent de marketcap van een specifieke munt door de prijs van een munt te vermenigvuldigen met het aantal munten in omloop:  Marketcap = “prijs van een munt” x “het aantal munten in omloop”.  (Net zoals je bij bedrijven de omzet uitrekent. Omzet = p x q )