fbpx

Totaal rendement

Het totaal rendement is de procentuele totale opbrengst op een belegging over een bepaalde periode. Dit bestaat uit de som van koerswinst en uitgekeerde dividenden.

Bijvoorbeeld: stel dat je twee aandelen XYZ in bezit hebt, die je voor € 50 per stuk hebt gekocht. Je investering is dus in het begin € 100 waard. In een jaar betaalt de onderneming dividend uit van € 2 per aandeel, wat je € 4 oplevert. De prijs van het aandeel stijgt in dat jaar naar € 60. Dit betekent dat je totale investering € 124 waard is (de waarde van de aandelen plus dividend). Vervolgens trek je de oorspronkelijke waarde van de investering (€ 100) af van de nieuwe waarde (€ 124) en deelt dit door € 100. Om het rendement in procenten uitgedrukt te krijgen, vermenigvuldig je de uitkomst met 100. Zo komt je op een jaarlijks rendement van 24%.