fbpx

Voorlopig prospectus

Als voor een toekomstige beursnotering de prijs en de hoeveelheid van de uit te geven aandelen nog niet bekend zijn, kan de uitgevende instelling een voorlopig prospectus publiceren. Later volgt hierop een aanvulling met vermelding van de uitgifteprijs en de hoeveelheid uit te geven aandelen.