fbpx

Er zijn een paar dingen in het leven die zeker zijn en daar is belasting betalen er een van. Als je aandelen, obligaties, NFT, crypto of opties hebt moet je belasting betalen. En soms zelfs als je schilderijen of oude auto’s hebt. Hoe dat zit lees je hieronder.

Beleggen en winst

Als je wat geld (vermogen/kapitaal) hebt en dat wil je gebruiken om daar wat extra geld mee te verdienen dan kan je dat beleggen. De wens is dan ook dat je na een tijdje meer geld hebt dan waar je mee begonnen bent. Het verschil tussen het geld na verloop van tijd en het ingelegde geld wordt rendement of winst genoemd. In getallen: in januari heb ik € 100 en dat ga ik beleggen. Na 12 maanden belegd te hebben, is de waarde € 106. Het rendement is € 6 oftewel 6% ten opzichte van het vermogen aan het begin.

Hoe wordt het de winst van € 6 dan in NL belast? Het antwoord daarop is kort en krachtig: De winst wordt niet belast! Dat klinkt goed,  maar er is een maar…

Hoe wordt in Nederland belasting geheven?

Het Nederlandse belastingstelsel kent 3 ‘boxen’ voor de inkomstenbelasting.

  • Box 1 gaat vooral over inkomen uit werk. Daaronder valt natuurlijk het loon, maar ook bijvoorbeeld inkomsten als zelf je centen verdient door opdrachten uitvoeren voor klanten.
  • Box 2 gaat over aanmerkelijk belang in een vennootschap (NV of BV), wat wil zeggen dat als je meer dan 5% van de aandelen bezit, je belasting betaalt over ontvangen dividend of over de verkoop van de aandelen
  • Box 3 gaat over vermogen: je geld op een spaarrekening of beleggingsrekening.

De Rijksoverheid geeft hier meer informatie over de soorten inkomstenbelasting.

Vermogensbelasting

Het geld dat je hebt voor belegging gebruikt, valt dus in Box 3. De belasting die je daar dient te betalen gaat niet over de winst die je maakt maar over het geld dat je hebt. Anders gezegd de grondslag voor het betalen van belastingen is niet de winst maar het geld (vermogen) dat je hebt. Vandaar ook dat Box 3 ook wel vermogensbelasting wordt genoemd.

Wat je aan belasting moet betalen in Box 3, is op dit moment niet bekend, omdat de hoogste rechter in Nederland heeft aangeven dat belastingdienst niet zomaar mag heffen op grond van een zelf bedacht rendement van 4% over je geld. Bij het ministerie van Financiën die de wetten maakt zijn ze druk aan het nadenken hoe het wel zou moeten dus op dit moment is het onbekend.

Hoe ging dat voordat de hoogste rechter een streep door deze Box 3 zette? Zoals gezegd ging de belastingdienst ervan uit dat je altijd 4% winst maakt op je vermogen. Ook al maak je 0% of 20% winst, de belastingdienst geeft aan dat je over deze fictieve (niet de echte) winst van 4% een stukje belasting dient te betalen van 31%.  In ons geval, zou dat dan € 100 zijn waarop je dan 4% winst zou maken (of dat nu waar is of niet) dus € 4. Over deze € 4 dien je dan 31% belasting te betalen. In totaal betaal je dan € 1,24 aan belasting.

Er zijn altijd uitzonderingen. Oude auto’s en schilderijen zijn vrijgesteld van Box 3 mits:
Auto’s voor eigen gebruik en gezin. (Indien voor de handel dan is het Box 1.) Schilderijen zijn vrijgesteld, tenzij deze worden gehouden als beleggingen, dan gelden ze toch in Box 3. En als je handelt in schilderijen dan weer Box 1.

Het gaat niet om de winst

Kortom hoeveel echte winst je ook maakt op je beleggingen, dat wordt niet belast. Er wordt alleen gekeken naar de hoeveelheid geld dat je op 1 januari van een jaar in bezit hebt. Over dat geld word je dan geacht 4% winst te behalen.

Voor de belegger met niet veel geld is er wel een vrijstelling waarover geen belasting betaald dient te worden. Dit houdt in dat je over het geld (vermogen) van € 50.650 geen belasting dient te betalen.

Meer informatie:

  • Artikel Financieel Dagblad: De echt rijke Nederlander vermijdt vermogenstaks in box 3 (21 april 2023)
  • Artikel van het Parool: Welvaart Nederland is nog schever verdeeld dan gedacht. Daarin word de vraag gesteld of het huidige belastingsysteem veranderd moet worden, waarbij er mogelijk meer belasting op vermogen in plaats van arbeid gerekend zou moeten worden.
  • Artikel op NOS.nl: Vermogenden gebruiken eigen goede doelen als belastingconstructie.
  • Opinie in de Volkskrant: Belastingontwijking leren scholieren al op de school bij Bedrijfseconomie.