fbpx

Je mag pas beleggen vanaf 18 jaar, omdat dit wettelijk zo bepaald is. Het openen van een regulier zelfstandig beleggersaccount kan daarom pas vanaf 18 jaar. Iemand van 18 jaar is officieel volwassen en wordt daardoor als ‘handelingsbekwaam’ gezien. Voor gokken geldt hetzelfde, daarvoor moet je ook meerderjarig zijn. Dit is geregeld in de artikelen 1:233 en 1:234 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Bij het handelen in crypto’s is er nog geen verplichte leeftijdsgrens. Het zou goed zijn als cryptoaanbieders de leeftijdsgrens van 18 jaar toch in acht nemen, maar dit valt niet nu niet onder toezicht. Er komt wel toezicht maar naar verwachting pas in 2024. Er wordt nu in de Europese Commissie over onderhandeld. Meer hierover lees je in dit artikel van het Financieel Dagblad. Als het goed is gaat in het najaar van 2022 de Tweede Kamer in debat om te kijken of er in de tussentijd in Nederland beter gehandhaafd kan worden.

Artikelen uit het Burgerlijk Wetboek

BW Artikel 233

Minderjarigen zijn zij die de leeftijd van achttien jaren niet hebben bereikt en evenmin met toepassing van artikel 253ha meerderjarig zijn verklaard.

BW Artikel 234

  • Een minderjarige is, mits hij met toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger handelt, bekwaam rechtshandelingen te verrichten, voor zover de wet niet anders bepaalt.
  • De toestemming kan slechts worden verleend voor een bepaalde rechtshandeling of voor een bepaald doel.
  • De toestemming wordt aan de minderjarige verondersteld te zijn verleend, indien het een rechtshandeling betreft ten aanzien waarvan in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat minderjarigen van zijn leeftijd deze zelfstandig verrichten.