fbpx

Beleggen kan iedereen, toch? Laten we het zo zeggen, iedereen kan beginnen met beleggen. Maar wist je dat er vele wetenschappelijke onderzoeken gedaan zijn naar beleggen. Hieronder worden er een aantal besproken. Mocht je net begonnen zijn met beleggen, dan kan dit artikel aan de moeilijke kant zijn.

Wat is volgens de wetenschap de beste beleggingsstrategie?

Om de werking van de financiële markten beter te begrijpen is het goed om terug te vallen op de inzichten uit de financiële wetenschap. Dit helpt om meer vertrouwen te krijgen in de werking van de markten en zo een meer systematische beleggingsstrategie te kunnen gebruiken.

Voorspellingen

Al vanaf het begin van de vorige eeuw zijn academici bezig met de vraag in hoeverre markten zijn te voorspellen. Een belangrijke theorie daarbij is de Efficiënte Markt Hypothese van Nobelprijswinnaar Eugene Fama. Dagelijks doen miljoenen kopers en verkopers voor miljarden euro’s aan transacties en dit zorgt voor prijsvorming. Hierdoor zijn markten efficiënt en is het heel lastig om de markten te timen of te voorspellen. Verschillende onderzoeken hebben dan ook aangetoond dat het nauwelijks mogelijk is om de markt op de langere termijn te verslaan.

Historisch gezien hebben de aandelen– en obligatiemarkten op de langere termijn voor vermogensgroei gezorgd. Je belegt immers in productiviteit van ondernemingen en bent hierdoor ook een stukje mede-eigenaar. Hierdoor heb je recht op een stukje winst die de ondernemingen maken. En wanneer je belegt in obligaties krijg je voor de lening die je verstrekt een vaste rentevergoeding.

Spreiden

Om een goed marktrendement te krijgen en daarbij zo veel mogelijk de risico’s te verkleinen is het verstandig om goed te spreiden over de vele marktcategorieën en verschillende wereldwijde regio’s. Deze zogenaamde assetmix bepaalt voor het overgrote deel het rendement en de waarde schommelingen van je beleggingen. Hierover zijn veel onderzoeken en studies te vinden met als voornaamste conclusie dat 90-95% van de risico-rendements karakteristieken van de beleggingsstrategie door de invulling van de assetmix bepaald worden.

Nobelprijswinnaar Harry Markowitz publiceerde in de jaren vijftig een onderzoek waarin hij het grote belang van diversificatie liet zien om het risico van een beleggingsportefeuille te reduceren. Deze publicatie vormde tevens de grondslag voor de Moderne Portefeuilletheorie (MPT).

Wetenschappelijk onderzoek naar rendementen

Voor de verdere invulling van een portefeuille is het belangrijk te begrijpen waar rendementen vandaan komen en hoe deze te verklaren zijn. Hier is in het verleden dan ook veel academisch onderzoek naar gedaan. Een baanbrekend onderzoek daarnaar door Nobelprijswinnaar Eugene Fama en Kenneth French heeft in 1992 geresulteerd in het 3 factor model. In dit onderzoek hebben zij onder andere laten zien dat je op de langere termijn een hoger rendement zou kunnen verwachten bij het beleggen in aandelen, wanneer je daarbij specifiek rekening houdt met de bedrijfsomvang en de relatieve prijs.  Niet alleen de financiële wetenschap maar ook andere wetenschappen zoals de gedragswetenschap zijn goed toepasbaar voor een succesvolle beleggingsstrategie.

Jouw gedrag

Je gedrag bepaalt voor een groot deel of je beleggingen succesvol zijn of niet. Dit wordt vaak op de proef gesteld door het nieuws en de actualiteiten. Daarbij spelen emoties een grote rol. Je bent vaak euforisch wanneer de markten hoog staan, en wil dan graag kopen, en vaak angstig als de markten laag staan, en wil dan graag verkopen. Het verschil in rendement dat de markt biedt en dat een belegger mist door zijn gedrag wordt ook wel de behavior gap genoemd. Kortom, het is belangrijk gedisciplineerd te blijven en daarvoor is het altijd goed om eerst een beleggingsplan op te stellen.

Kosten

Een ander aspect van een succesvolle beleggingsstrategie is het letten op de kosten. Hoe hoger de kosten, hoe minder er aan rendement voor de belegger over blijft. De impact van kosten, zeker op de langere termijn, is hoog. Hier heeft Nobelprijswinnaar William Sharpe een beroemd artikel over geschreven: The Arithmetic of Investment Expenses. (Zie ook deze FAQ waar uitgelegd wordt wat de Sharpe-ratio is.)

Rente-op-rente

Ten slotte is het belangrijk voor een goede beleggingsstrategie om zoveel mogelijk gebruik te maken van het zogenaamde compounding effect. Dit komt in het kort neer op het herinvesteren van je beleggingswinsten. Hierdoor creëer je het rente-op-rente effect, oftewel exponentiële groei. Albert Einstein noemde dit compounding effect het achtste wereldwonder. Met dit in gedachten is het goed om zo vroeg mogelijk te beginnen met beleggen om hier optimaal van te profiteren.

Conclusie

Met alle kennis van nu kan je je strategie zo optimaal mogelijk maken, maar dit is wel afhankelijk van je persoonlijke doelen en risicoprofiel. Daar moet je in eerste instantie goed naar kijken. Dat is uiteindelijk de kern voor een goede strategie. De wetenschap is continu in beweging en het is goed om je beleggingsstrategie te baseren op wetenschappelijke inzichten. Zeker wanneer die komen van Nobelprijswinnaars. En uiteindelijk draait het om een goede implementatie van je strategie. Het is hierbij belangrijk om goed te spreiden, te letten op de kosten en te kijken naar de factoren die zorgen voor rendement. Hierdoor kan je je focussen op de dingen die je zelf in de hand hebt, en dat geeft rust in tijden van onzekerheid.