fbpx

Wat is de Sharpe ratio?

Wie meedoet of -deed aan Scholenstrijd.nl is deze ratio al eens tegengekomen. De Sharpe-ratio is een manier om te kijken naar jouw rendement en het risico dat je daarvoor genomen hebt. Op deze manier kun je beleggingsfondsen met elkaar vergelijken. Een fonds dat aanmerkelijk meer risico neemt in zijn beleggingen, zou op den duur beter moeten scoren dan een fonds dat minder risico neemt. Als dat niet zo is, is dat risico voor niets genomen.

Een rendement van 5% klinkt mooi, maar het getal zelf zegt niets. Als de AEX in die zelfde periode steeg met 7% heb je het dus relatief niet goed gedaan. En als jij om die 5 % te halen veel risico genomen hebt is jouw prestatie relatief zelf nog minder waard.

Risico wordt vaak berekend op basis van de bewegelijkheid van de aandelen in de portefeuille. De koers van een aandeel is voortdurend in beweging. Hij gaat omhoog en omlaag. Hoe meer koersschommeling hoe groter bewegelijkheid ook wel volatiliteit genoemd. Als een aandeel een stabiel koersverloop heeft wordt het risico lager ingeschat dan dat van een aandeel met een hoge volatiliteit.

Professor W.F. Sharpe heeft een formule ontwikkeld, die het rendement corrigeert voor het gelopen risico. Dit wordt het rendement per eenheid risico genoemd. Voor zijn formule kreeg hij een Nobelprijs. Die ratio heet, je raadt het al, de Sharpe ratio. De formule van de Sharpe ratio is als volgt:

rendement van portefeuille  – risicovrije rente
risico van het portefeuille

Het risico wordt dus gemeten aan de hand van de bewegelijkheid van de koers. Gekeken wordt wat de bewegelijkheid is van de aandelen in de beursindexen. Hier wordt de standaarddeviatie van genomen en dat wordt gebruikt in de formule.

De Sharpe ratio op Scholenstrijd.nl, “hoe hoger hoe beter”

Ook in deze competitie wordt een goede verhouding tussen risico en rendement beloond. De portefeuille met de hoogste Sharpe ratio aan het eind van de competitie komt in aanmerking voor de risico-rendementsprijs.

Gedurende het spel kan je in het risico/rendement klassement zien hoe hoog de ‘Sharpe’ van jouw portefeuille is. Die ratio wordt dagelijks berekend op de volgende manier:

  • Iedere dag wordt het dagrendement van jouw portefeuille berekend.
  • Daarvan wordt het risicovrije rendement (4% op jaarbasis, of 0,0157% per dag) afgetrokken.
  • Het systeem berekent het gemiddelde èn de standaarddeviatie van die rendementen, sinds de start van jouw spelportefeuille.
  • Het gemiddelde gedeeld door de standaarddeviatie is de Sharpe ratio.

Een zo hoog mogelijke sharpe ratio halen?

Dit doe je door zo goed mogelijk de verhouding tussen risico en rendement na te streven.
Een goed gespreide portefeuille levert in de regel een goede verhouding op tussen risico en rendement. Daarbij is meer niet automatisch beter, aangezien een mandje van tien olieaandelen veel beweeglijker is dan een selectie van vijf aandelen uit totaal verschillende sectoren. Het is dus zaak om zoveel mogelijk factoren (zoals dollargevoeligheid en omvang) in het oog te houden bij het samenstellen van een goed gespreide portefeuille.