fbpx

Deze vraag kwam van leerlingen die een profielwerkstuk hielden over de crypto als wereldreservemunt. Zij vroegen crypto-expert Simon Lelieveldt hoe denkt over de positie van de crypto en de Bitcoin in het bijzonder. Zij antwoord lees je hieronder.

28 maart 2022

De rol van macht

Geld en macht zitten aan elkaar vast, op allerlei manieren. Waar de macht zit, bepaalt welke munt de baas is. Nee, de bitcoin neemt de rol van de dollar niet over als wereldreservemunt. Of een munt een wereldreserve munt is of niet, hangt af van de macht die erachter zit. In de geschiedenis zie je trouwens dat heel even, in de 17e eeuw, Nederland een belangrijk machtscentrum was, ook financieel. Maar vanaf de 18e eeuw was Engeland het machtigst, leidend tot het pond als belangrijkste munt. Na de Eerste Wereldoorlog verschoof het machtscentrum naar Amerika en werd de dollar die belangrijkste munt. Voor de toekomst is te verwachten dat China die rol gaat overnemen.

Maar er zijn meer gronden voor macht, niet in het minst de digitale macht. Dus laten we de vraag ook oprekken. Je kunt niet uitsluiten dat een ‘platform-munt’ een bepaalde machtsbasis heeft en als private belangrijke eigen munt gaat fungeren.

Stel dat je het toch zou vragen: maar wat is de belangrijkste reservemunt als je munten van landen niet meetelt? Dan is mijn antwoord dat grote bedrijven als Facebook en Google en Apple, in staat zouden zijn om met een wereldwijd bruikbare munt een heel machtige rol te gaan vervullen. En juist omdat er dan te veel macht bij bedrijven komt, zijn de centrale banken van de wereld nu bezig een eigen munt te maken. Dat heet Central Bank Currency.

En in zekere zin is ook bitcoin zo’n digitale munt die een machtsbasis zou kunnen krijgen door het open karakter en de wereldwijde toepassing, maar… die lijkt wat betreft gebruik als open betaalmiddel de wind tegen te hebben. Wat je nu al kan zien is dat veel toezichthouders het in allerlei landen supermoeilijk gaan maken om de bitcoin als zelf uit te wisselen betaalmiddel te gebruiken Nu kan dat nog wel, maar met allerlei flauwe regeltjes wordt er straks misschien wel voor gezorgd dat bitcoin alleen nog een soort beleggingsmunt is en als je hem dan toch gebruikt om te betalen wordt dat als illegaal/verboden gekwalificeerd. Dat is dus nog even afwachten hoe het gaat lopen.

Het antwoord op deze vraag was eerder te lezen op het twitter-account van Simon.