fbpx

De prijswinnaars van Scholenstrijd hadden een aantal vragen over het luiden van de gong op beursplein 5. Hierbij het antwoord op al deze vragen.

19 oktober 2023

Waar komt de traditie van het luiden van de gong vandaan?

Op Beursgeschiedenis.nl is te lezen dat het openen van de handel met een geluidssignaal is een oud gebruik is.

De eerste Koopmansbeurs van Hendrick de Keyser had al een toren met een klok die bij het ‘aan- en afgaan van de beurs’ werd geluid. Maar de gongtraditie gaat nog verder terug. Tot 1592 om precies te zijn. Dat jaar probeerde het Amsterdamse stadsbestuur met een eerste reglement orde en regelmaat te scheppen in de beurshandel, die op dat moment plaatsvond bij de Nieuwe Brug. Er kwamen gedragsregels, vaste beurstijden en een beursknecht. Op gezette tijden luidde de beursknecht een klok om de beurs te openen. Wie te laat was kreeg een boete. Die boete bestaat gelukkig niet meer. De gongtraditie nog wel, nu al ruim vier eeuwen lang!

Welke beroemde mensen hebben de gong geluid?

Dat zijn er heel veel. Zowel de koning als koningin Maxima hebben de gong geluid. Net als diverse politici, bijvoorbeeld oud-minister van financiën Gerrit Zalm. Maar ook voetballer Suarez en burgemeesters Femke Halsema en Job Cohen. Op beursplein 5 hangen op verschillende plekken foto’s van bijzondere gongmomenten.

Mag iedereen de gong luiden?

Nee, dat mag niet. Het is een eer en de meeste worden hiervoor gevraagd. Je kunt wel een aanvraag doen, maar er moet een link zijn met de beurs. Euronext schrijft op haar website:

“Iedere dag, stipt om 9 uur, wordt de handelsdag op Euronext Amsterdam geopend. Traditiegetrouw met het luiden van de gong. Bedrijven of instellingen die een natuurlijke link hebben met de Amsterdamse kapitaalmarkt kunnen hiervoor in aanmerking komen en met een Gongceremonie gongslag bijzondere gelegenheden markeren of aandacht vragen voor een goed doel.”

Wordt de gong nog elke dag geluid?

Vroeger toen fysiek gehandeld werd op de beurs werd de gong twee keer per dag geluid: om 9.00 uur als startschot en om 17.30 als einde van de beursdag. Sinds de digitalisering van de handel begin 2000, is de opening van de handelsdag een ceremoniële handeling. Het wisselt hoe vaak de gong geluid wordt. Meestal een keer 2 of 3 keer per week.