fbpx

Alle beleggingen kennen risico’s. Je kunt niet simpel met een kleurcode zien wat het risico van een product is. “Bij dit product is de kans 35% dat je jouw geld kwijt raakt” zul je nergens zien, maar dit is scenario bestaat zeker. Daarom zul je altijd zelf een risico inschatting moeten maken. Dat is best moeilijk want hoe kom je aan de betrouwbare informatie? Daarom kopen de meest beginnende beleggers vaak ETF’s of laten zich adviseren door experts.

Hieronder het antwoord van Arash Azad op de vraag hoe hij bekijkt hoe risicovol een belegging is.

Hoe herken je een risicovolle belegging?

Of een belegging risicovol is hangt af van veel verschillende factoren. Het begrip risicovol kan ruim bemeten worden. Het is hierbij belangrijk altijd vooraf vast te stellen welk risico je bereid bent te nemen. Dit kun je doen aan de hand van een fundamentele of technische analyse.

De fundamentele kant:

Deze analyse is het beste te begrijpen en kun je zelf (proberen) online uit te voeren. De mate waarin een belegging risicovol is hangt ook af van het bedrijf waarin wordt belegd. Is het bedrijf financieel fit is en wat zijn de (financiële) vooruitzichten. Als uit de jaarcijfers en nieuwsberichten blijkt dat het bedrijf stabiel is, is het risico lager dan als daar twijfel over is.

De technische kant:

Om te beginnen met deze analyse moet je een beleggingshorizon vast stellen, de termijn dat de belegging zal lopen. Is er sprak van een lange beleggingstermijn dan zou je meer risico in acht kunnen nemen vanwege het lange tijdsbestek. De belegging heeft namelijk meer tijd zich in de geanticipeerde richting te ontwikkelen oftewel je hebt meer tijd om mogelijke verliezen goed te maken.

 

Kies je voor een kort tijdsbestek dan is zou je minder risico in acht kunnen nemen. De belegging heeft dan namelijk weinig tijd zich eventueel te herstellen als de belegging tegen de geanticipeerde richting loopt. De mate waarmee een koers beweegt: de volatiliteit, kan hierbij ook een belangrijke rol spelen in combinatie met het tijdsbestek.

Hoe kleiner het tijdsbestek en hoe hoger de volatiliteit des te risicovoller een belegging kan zijn.

Samenvattend

Iedere belegging op de beurs is risicovol, de mate van risico die je wilt nemen hangt samen met je analyse, beleggingshorizon en mate van risico die je vooraf vaststelt.