fbpx

Beleggen vrouwen beter dan mannen?

Vandaag is het precies 100 jaar geleden dat de eerste vrouw werd toegelaten op Beursplein 5. In afgelopen 100 jaar is er veel veranderd. Toch heeft de financiële wereld nog steeds het imago dat het een mannenwereld is en is het aantal vrouwen dat belegt nog steeds kleiner dan het aantal mannen. Maar halen mannen dan ook betere beleggingsresultaten dan vrouwen? Eigenlijk een bijzondere vraag, beleggingssuccessen koppelen aan een gender. Dat gezegd hebbende, ook andere gebieden wordt hiernaar gekeken. “Een heer in het verkeer is meestal een dame.” Uit wetenschappelijk onderzoek in 2021 bleek dat vrouwen nog steeds betere chauffeurs zijn dan mannen. Ook op het gebied van beleggen is er onderzoek gedaan. Het blijkt dat vrouwen zelfs gemiddeld beter zijn in beleggen dan mannen. Wij vroegen Saskia Klep, CEO Saxo Bank Nederland, naar haar mening over dit onderwerp.

 16 april 2023

Vrouwen moeten zich meer richten op een financieel onafhankelijke toekomst

Het blijkt dat vrouwen zelfs gemiddeld beter zijn in beleggen dan mannen, verschillende studies onderschrijven dat. Vrouwen hebben de neiging om hun portefeuilles beter te spreiden en minder transacties te doen, wat handelskosten verlaagt en een hoger rendement genereert.

Maar toch blijkt dat minder dan één op de vijf vrouwen regelmatig belegt, terwijl meer dan driekwart regelmatig spaart. Gezien het verschil tussen het rendement van alleen maar gespaard geld en geïnvesteerd spaargeld kan dit leiden tot een verminderde opbrengst op de lange termijn en minder pensioensparen. Dat geldt natuurlijk zowel voor vrouwen als voor mannen.

 

Zolang vrouwen niet actief met hun financiële zelfstandigheid aan de slag gaan blijven zij aan de zijlijn staan, ook na hun pensioengerechtigde leeftijd. Tijd om het roer om te gooien en vrouwen aan te sporen zich ook meer op hun financiële onafhankelijkheid in de toekomst te richten.

Oorzaken van financiële ongelijkheid

Uit onderzoek van pensioendenktank Netspar blijkt dat het verschil in pensioen tussen mannen en vrouwen kortgeleden nog veertig procent was. Oorzaken daarvan zijn:

  • De inkomenskloof
  • Geen balans in de man-vrouw verhoudingen in de top van bedrijven,
  • Parttime werk

Vrouwen hebben mede hierdoor ook minder spaar- en investeringsruimte om vermogen op te bouwen voor de toekomst. Daarnaast bereiken zij verhoudingsgewijs een hogere leeftijd waardoor het gespaarde geld nog meer moet worden gespreid. Dit alles werkt sterk door in verminderde financiële onafhankelijkheid van vrouwen, zeker op de langere termijn. Met een terugtredende overheid is het des te meer van belang dat vrouwen goed nadenken over de gevolgen en een plan maken voor de toekomst.

Initiatief
Meerdere initiatieven worden ingezet om de salariskloof tussen mannen en vrouwen te dichten. Recentelijk nog lanceerde de Sociaal-Economische Raad (SER) een ‘SER-diversiteitsportaal’ “We willen  bijdragen aan het besef dat vrouwen zelf ook moeten zorgen voor een goed financieel plan voor de langere termijn.” Vaak ontbreekt het vrouwen aan interesse of initiatief om een langetermijnplanning te maken en te zorgen voor aanvullingen op hun pensioen.

Waarom gaan vrouwen niet zo snel beleggen?

Volgens Saskia Klep van Saxo bank kunnen vrouwen zich op verschillende manieren beter voorbereiden op hun eigen toekomst: natuurlijk door op korte termijn  een salaris te vragen dat gelijk is aan hun mannelijke collega’s. Maar zeker ook door te zorgen voor inkomsten op de langere termijn, bijvoorbeeld door te gaan beleggen.

 

De onzekerheid in de financiële wereld weerhoudt veel vrouwen, die over het algemeen op ‘safe’ spelen, ervan om te starten met beleggen. Denk bijvoorbeeld aan de oorlog in de Oekraïne, de energiecrisis, inflatie en hogere rente op de studieleningen. Ook het gebrek aan rolmodellen draagt hieraan bij. “Dat is iets wat ik als dame in de beleggerswereld wil beslechten” stelt Klep.

Gelukkig blijkt dat de afgelopen jaren meer verschillende groepen, vooral qua leeftijd en geslacht, de beleggingsmarkten zijn opgegaan. Lange tijd ontbraken vrouwen en jongeren in het beleggerslandschap – maar de sector ziet langzaam aan  het tij keren. Afgelopen jaar zag Saxo zelfs een lichte toename in haar klantenbestand van vrouwelijke beleggers.

Kennis & wegnemen van obstakels

Hardnekkige  denkfouten, zoals dat je diepgaande financiële kennis nodig hebt om een aandeel te kunnen kopen of om überhaupt een financiële transactie te kunnen doen, vormen vaak een sta-in-de-weg, vooral voor vrouwen. Zo concludeerde zakenbank JP Morgan in onderzoek dat zo’n 64% van de vrouwen beleggen ingewikkeld vindt en 34% beleggen vooral associeert met de beweeglijkheid van de koers. “Je moet wel enigszins weten waar je aan begint, net als bij het aangaan van een hypotheek. Maar het is echt niet nodig om jaarverslagen door te spitten. Je kunt ook met enkele tientjes per maand beleggen in een beleggingsfonds of ETF.” Op die manier kan je tegen lage kosten een breed gespreide portefeuille opbouwen, waar je weinig omkijken naar hebt.” Het is belangrijk dat de hele financiële sector de boodschap blijft uitdragen dat beleggen voor iedereen is, en niet alleen voor een selecte groep alhoewel je natuurlijk wel over wat extra geld moet beschikken en dat is tegenwoordig in de tijd van ‘energie armoede’ lang niet altijd vanzelfsprekend. ” zegt Klep.

“Natuurlijk moet je alleen beleggen met geld dat je over hebt en is enig inzicht in hoe beleggen werkt wel verstandig. Onze laagdrempelige webinars van SaxoAcademy kunnen je daar ook goed mee op weg helpen.”

Culturele veranderingen zullen niet van vandaag op morgen plaatsvinden, maar een belangrijke stap in de goede richting is om bewust te zijn van oorzaken en deze aan te pakken, zodat vrouwen kunnen werken aan hun financiële onafhankelijkheid.

 

Meer informatie

  • FAQ Is de beleggingswereld een echte mannenwereld?
  • Artikel Beursgeschiedenis.nl: De eerste vrouw op de beursvloer
  • Artikel IEX: Waarom vrouwen en ook mannen zouden moeten beleggen (22 november 2022)
  • Artikel MetroNieuws: CEO van bank over beleggen: ‘Vrouwen bereiden zich beter voor’ (19 januari 2023)
  • Financieel Dagblad:  ‘Mannelijk’ Zuidasgala wekt wrevel: ‘Lijken de jaren 50 wel’  (18 november 2022)
  • Artikel MetroNieuws: Meer vrouwen willen financieel onafhankelijk zijn, maar de realiteit is anders (29 november 2022)
  • Financieel Dagblad: ‘Sekse telt steeds minder in de wereld van het grote geld’ (8 maart 2019)