fbpx

Rentetermijnstructuur

De rentetermijnstructuur, ook wel yield curve genoemd, is een grafiek die het verband weergeeft tussen de looptijd van een vastrentende belegging enerzijds en de daarop te ontvangen marktrente anderzijds.