fbpx

Recepissen

Voorlopige effecten die kunnen worden uitgegeven als bij een emissie de (fysieke) stukken nog niet gereed of beschikbaar zijn. Tegen inwisseling van de recepissen ontvangt men dan te zijner tijd de eigenlijke stukken. Uitgifte van recepissen komt tegenwoordig bijna niet meer voor.