fbpx

Premieobligatie

Obligatie waaraan bij uitloting, kans op een prijs in geld is verbonden. Meestal is de rentevergoeding relatief laag.